FIA:s försök att skydda Formel 1

FIA har vidtagit speciella åtgärder för att skydda sporten och de tio teamen.

FIA har vidtagit speciella åtgärder för att skydda sporten och de tio teamen.

Teamen i Formel 1 kommer inte att få utveckla bilar efter de nya tekniska föreskrifterna inför 2022 förrän nästa år. Förbudet mot bl a vindtunnel-arbete i samband med de nya reglerna tillkännagavs som en del av det Internationella Bilsportsförbundet, FIA:s, extraordinära åtgärder under tisdagen.
FIA har mer eller mindre tilldelat sig självt extraordinära befogenheter för att försöka skydda F1 och dess tio team under coronavirus-pandemin. Detta innebär att FIA-presidenten Jean Todt kringgår de normala beslutsprocedurerna och bestämmer på egen hand.

Redan överenskommet är att teamen har gett tillåtelse till FIA och F1 att ändra 2020-kalendern utan en formell omröstning vilket gör att ett, när det är säkert att tävla igen, reviderat schema kan sättas samman så snabbt som möjligt. Flera andra förordningar kommer också att kunna ändras med endast 60 procent stöd av teamen, som till exempel upplägget runt tävlingshelgerna.
Om FIA och F1 anser att ett tvådagarsevenemang – t ex utan träning på fredagen – är nödvändiga för att hinna med så många race som möjligt senare i år, kommer de inte att behöva enhälligt stöd från teamen för att få igenom beslutet.

Samtliga tio team måste nu pausa produktionen sina fabriker i 21 dagar innan slutet av april, som en del av den nerstängning som tidigarelagts och dessutom förlängts. Nytt för i år är att även de fyra motortillverkarna blir tvungna att pausa produktionen. Om läget är sådant att vissa team inte kan sätta igång sin verksamhet när ”sommaruppehållet” är slut p g a coronaviruset kan det bli tal om ytterligare förlängning av pausen för samtliga team.

Många regler har redan ändrats, med fullt stöd från teamen. Den tredagars test som hålls efter säsongens slut har ersatts av ett valfritt endagstest enbart för ”rookie” -förare. Restriktionerna gällande hur många motorkomponenter som kan användas om säsongen reduceras till ett visst antal tävlingar har också definierats. Och DAS ”dual-axis steering sytem” som Mercedes planerar köra under 2020 har nu officiellt förbjudits för 2021.

Alla dessa förändringar och förtydliganden är en del av F1:s reaktion på COVID-19-krisen och har gjorts för att försöka ta fram en race-kalender som skyddar Formel 1:s kommersiella värde och håller nere kostnaderna så mycket som möjligt för att förhindra att teamen går i konkurs.
Konkurs är ett reellt hot, särskilt för de mindre teamen då prispengarna de får från Formel 1 är en stor del av deras inkomst. Dessa prispengar tas emellertid från F1:s totala intäkter, som kommer att minska drastiskt som ett resultat av att många race kommer att ställas in helt. Färre tävlingar kommer också att innebära minskad sponsring och inkomster från sändande TV-bolag. F1-teamen får sina prispengar med ett års fördröjning vilket innebär att de inte kommer att få årets reducerade inkomst förrän 2021.

2021 skulle det nya tekniska reglementet införas vilket dock har flyttats fram till 2022 för att förhindra teamen från att spendera pengar under rådande världsläge. Men att införa de nya reglerna 2022 innebär att teamen kommer att lägga en stor del av budgeten på att utveckla sina bilar år under 2021 samtidigt som man får kraftigt reducerad intäkt från Formel 1 baserat på krisen under 2020.
Detta blir såklart något motsägelsefullt, eftersom det skulle innebära att teamen har enorma utgifter, men samtidigt en minskad inkomst. Det verkar dock som om en ytterligare försening av det nya reglementet är på gång. Red Bull-teamchefen Christian Horner har sagt till BBC att teamen i stort sett är överens om att de nya reglerna inte bör införas förrän 2023.

// Scott M