Porsche Carrera Cup-premiär som planerat…

Porsche Carrera Cup planerar fortfarande för säsongstart på Ring Knutstorp

Porsche Carrera Cup planerar fortfarande för säsongstart på Ring Knutstorp

Coronapandemin slår hårt över hela världen med en, i många fall, snabbare spridning av viruset än vad samhället klarar av. För att förhindra en kollaps av sjukvården har social avhållsamhet blivit en av de viktigare åtgärderna för att ”plana ut” kurvan så att antalet personer som kan komma att kräva intensivvård eller livsuppehållande åtgärder inte blir alltför många samtidigt.

Självklart har detta fått stor påverkan på alla typer av publika evenemang med uppehåll för i princip all motorsport runt om i hela världen just nu.

Den svenska racingscenen kommer inte igång förrän senare i vår med bl a Porsche Carrera Cup Scandinavia-premiär i mitten på maj på Ring Knutstorp. Enligt Raine Wermelin, Direktör Porsche Sverige, är målsättningen just nu att genomföra första helgen nere i Skåne som planerat. Den nuvarande planen är att köra premiärhelgen något komprimerad, med ett minimum av personal och utan vare sig VIP-gäster eller publik i övrigt på plats. Dock kvarstår två race på 20+30 min under lördagen. Men som Wermelin påpekar:

”Det kommer ändå vara möjligt att följa allt från Knutstorp via TV-sändningarna på Viaplay och Viasat Motor”

”Rent generellt pågår en kontinuerlig dialog med samtliga arrangörer om utvecklingen, de enda racen från den ordinarie kalendern som påverkats så här långt är de på norska Rudskogen 29-30 maj där vi redan bestämt oss för att ställa in p g a den speciella situation som råder och svårigheten att resa över gränsen. De två racen skjuts upp och körs under andra befintliga helger senare under säsongen. Vi har fortfarande 14 race i vår nuvarande plan.”

”Organisationen kring PCCS håller noga koll på vad som händer och kommer självklart vidta åtgärder som kan innebära fler inställda event om situationen så kräver.

”Det läge vi har idag kan om vecka vara ett helt annat då hela Coronapandemin är svår att förutse och blir ett rörligt mål man måste vara beredd att anpassa sig efter.”