Formel 1:s planer för framtiden presenterade…

Nya tider väntar för Formel 1...

Nya tider väntar för Formel 1…

Så har Formel 1 presenterat sina planer för framtiden och jag måste säga att jag är en aning besviken över bristen på konkreta förslag. Det som kommit ut är mest önskemål eller vad sporten vill försöka uppnå men hur man ska nå dessa mål är inget som kommunicerats. Just detta med hur man ska gå till väga är ju det riktigt svåra jobbet, att berätta vad man vill det enkla. Här nedan det Formel 1 vill skapa och som synes är det goda intentioner på alla sätt men inte helt enkelt att uppnå. Framförallt har detta, så länge jag kan minnas, alltid varit önskemålet. Billigare, mer effekt och bilar som går att rejsa med.. och att intäkterna fördelas jämnare..

De huvudsakliga strategiska initiativen

Motorer (PU)

 • Motorerna måste bli billigare, enklare, mer högljudda, ha mer effekt och minska behovet av gridbestraffningar.
 • De måste även fortsättningsvis vara relevanta för bilindustrin i stort, tillåta hybridteknik och tillåta tillverkare att bygga unika motorer
 • Det nya motorreglementet måste attrahera nya aktörer och kunderna måste ha tillgång till likvärdigt material.

Kostnader

 • Vi tror att hur ni spenderar pengarna måste vara mer avgörande än hur mycket pengar som spenderas
 • Även om det blir vissa standardiserade delar måste det ändå olika designlösningar fortsätta att vara en del av Formel 1 värdegrund
 • Införandet av kostnadstak som bibehåller Formel 1:s positions i toppen av motorsport med den absolut senaste teknologin

Återbäring

 • Fördelningen av sportens intäkter måste bli mer balanserad, baserad på prestation och belöna framgångar för både team och de kommersiella rättighetsinnehavarna
 • Formel 1:s unika historiska franchise och värderingar måste även i fortsättningen vara yttersta vikt.
 • Återbäring från sportens intäkter måste komma både till både team och motorleverantörer

Sportsligt och tekniskt reglemente

 • Vi måste göra bilarna mer ”raceable” för att öka möjligheterna till omkörningar.
 • Ingenjörsteknologin måste även i fortsättningen vara en av hörnstenarna men förarnas förmåga måste ha en större påverkan i bilens prestanda.
 • Bilarna måste och kommer fortsätta att vara olika från varandra och ha prestandaskiljande faktorer  som aerodynamik, hjulupphängning och motorkraft. Däremot behöver delar som inte är av större betydelse för fansen bli standardiserade.

Styre

 • En enklare och mer strömlinjeformad struktur mellan team, FIA och Formel 1

Så skriver alltså Formel 1 i ett första pressmeddelande efter att man denna helg presenterat sina planer för teamen och så här kommenterar Formel 1:s VD Chase Carey det hela.

“Formel 1 är en sport med en rik historia. Vi vill bevara, säkra och omfamna denna historia genom att verkligen släppa lös F1:s potential genom att ge fansen en mer jämspelt och spännande sport. Vi har  en önskan: att skapa världens ledande sportvarumärke. För fansen, framgångsrikt kommersiellt, ekonomiskt gynnsamt för teamen och med teknisk utveckling som en viktig del.”

Som sagt stora ord men långt från handling än så länge och nu börjar det stora arbetet att få alla att dra åt samma håll, att se sporten från ett större perspektiv där man på lång sikt kan få en sport som fortsätter att vara relevant ekonomiskt och spännande för fansen. Min gissning är att detta kan bli en väldigt tuff uppgift men jag hoppas verkligen att det utmynnar i någonting bra.