Minst två eller frivilligt?

Depåstopp i Brasilien

Depåstopp i Brasilien (Foto: Andrew Ferraro/LAT Photographic)

Har genom åren, i de flesta fall, försvarat FIA när man genomfört regeländringar på det sportsliga planet (många gånger även det tekniska) och följer därför med stort intresse debatten om antalet depåstopp inför nästa säsong.

FIA har bl a föreslagit att det ska införas två obligatoriska depåstopp och en gräns för hur länge man får köra på respektive set däck. Initialt är jag inte helt positiv till detta förslag då jag helst ser att teamen tvingas till två eller fler stopp av andra anledningar än att FIA bestämt detta i förväg. Att ha obligatoriska depåstopp gör att alla kommer ha ungefär samma strategi och arbeta på exakt samma sätt med risk för statisk racing. Samtidigt så måste man ha i beräkningen att racingen kommer att se annorlunda ut nästa år med begränsad mängd bränsle och en motor (V6 turbo) som ger betydligt mer vridmoment än sin föregångare (V8) i kombination med ordentligt reducerad nivå av downforce på bilarna.

Som jag skrev tidigare är jag oftast postiiv till de saker som FIA infört för att utveckla Formel 1 åt det håll man önskat. KERS och DRS har båda, med få undantag, varit bra verktyg för att få till den dynamik i loppen som åtminstone jag vill se. Ambitionen med Pirellis däck har också varit bra även om det inte slagit så väl ut som alla hoppats och här har FIA och F1 misslyckats med att ge Pirelli de förutsättningar som faktiskt krävs för ett 100% lyckat resultat. Konsekvensen är nu att Pirelli hotar/lovar komma med däck som inte riskerar att gå sönder och som tål en hel racedistans utan nämnvärt tidstapp. En tråkig utveckling av något som skulle kunnat bli så bra och som nu istället gör att FIA tittar, eller tvingas titta, på ett ev införande av obligatoriska depåstopp.

En annan sak som varit uppe här tidigare på bloggen är frågan om minimivikt, d v s den vikt som bil + förare tillsammans inte får understiga. Detta har inte varit några problem tidigare då både bil och förare enkelt hamnat under minivikten och där ballast istället använts för att nå upp till den föreskrivna minimivikten. Den tiden är nu förbi, många gånger har vi hört att teamens designer klagar på hur svårt det är, speciellt med de nya motorerna, att komma ner till minimivikten även utan förare. FIA kompenserade för tyngre motorer med att höja vikten från 642 till 690kg, en höjning som verkar alltför snål. Konsekvensen är att ”tyngre” förare (vi pratar inga fläskberg här) blir mindre attraktiva eftersom varje överkilo har enorm påverkan på farten på banan.

Den senaste att uttrycka sitt missnöje över den låga minimivikten är superdesignern hos Red Bull, Adrian Newey, som menar att man måste höja den vikten för att inte situationen ska bli ohållbar. FIA är med på noterna och kan tänka sig en höjning men det krävs då absolut majoritet, att alla teamen är eniga, för att en ändring ska kunna ske. Men som så många gånger förr finns det något eller några team som motsätter sig detta och hela frågan hamnar i ett dödläge. Ett av teamen som har sagt nej är vad jag förstår Mercedes. Beslutsprocessen är ett problem i sig, här borde det bestämmande organet, FIA, kunna gå in och bestämma med enbart majoritet bakom sig men så funkar alltså inte Formel 1. Samtidigt får man förstå de team som har koll på vikten att de inte är intresserad av någon ändring då det kan ändra deras förutsättningar på ett negativt sätt. Det borde istället gjorts bättre research på vad som vore rimligt viktmässigt och man borde haft större marginaler redan från start. Vad kan det göra om teamen får ballasta upp med 20 kg och därmed möjliggöra för förare som väger 75kg istället för 60kg att ändå kunna tävla på lika villkor?